Epilepsie

Epilepsie


Het woord epilepsie betekent letterlijk ‘herhaalde aanvallen’. Zo’n epileptische aanval wordt veroorzaakt door een overmatige elektrische activeit in de hersenen. Deze verhoogde elektrische activiteit kan zich uiten in verschillende verschijnselen, variërend van eenzijdig trillen van de lip, tot zeer ernstige verschijnselen waarbij de hond omvalt en heftige krampachtige bewegingen maakt.


De klassiek epilepische aanval bestaat meestal uit drie van elkaar te onderscheiden fasen. Het is nuttig om deze te herkennen.


DE DRIE FASEN VAN EEN EPILEPTISCHE AANVAL


Fase 1: Gedragsveranderingen voor de aanval


De eerste fase van een epileptische aanval uit zich bij uw hond in het veranderen van het gedrag. Deze fase wordt ook wel Aura genoemd. Mogelijk ziet u de volgende verschijnselen:


De hond maakt abnormale bewegingen zoals onrustig heen en weer lopen of de lippen aflikken

Veranderingen van verschillende lichaamsfuncties zoals kwijlen, plassen of braken

De hond kan wat angstiger worden wat zich kan uiten in het vragen van uw aandacht, janken, blaffen, zichzelf terugtrekken of zelfs verstoppen

Wanneer u meer vertrouwd raakt met epilepsie en het patroon wat uw hond daarbij laat zien, dan herkent u vaak vroegtijdig al subtiele veranderingen in gedrag. Dit stelt u in staat om een epileptische aanval bij uw hond te voorspellen.


Fase 2: De aanval


Deze fase, de fysieke epileptische aanval, is hetgene wat de meeste mensen associëren met epilepsie. Het kan een angstaanjagende aanblik hebben als men niet weet wat er gebeurt.


Over het algemeen begint de aanval met het verstijven van de spieren. De hond kan daarbij met gestrekte poten en de kop naar achteren, gestrekt omvallen en krampachtige trappelende of fietsende bewegingen maken. Soms lijkt het zelfs of de hond al liggend wil rennen. Spiertrillingen, het laten lopen van de ontlasting, kwijlen of braken is in deze fase vaak te zien. Honden kunnen ook blaffende of jankende geluiden maken en sneller en duidelijker ademhalen. Ook is een donker gekleurde tong wel eens waar te nemen.


Fase 3: Veranderingen aan de hond na de aanval


Als de aanval over is dan kan het zijn dat uw hond een periode bewegingsloos op de grond blijft liggen voordat hij opstaat. Het is vrij normaal dat de hond in meer of mindere mate gedragsveranderingen laat zien:


Desoriëntatie en versuft rondlopen waardoor de hond tegen allerlei zaken aan kan botsen

Overmatig honger en dorst

Ongecontroleerde darm en/of blaas lediging

Spierzwakte

Tijdelijke blindheid




Bron: http://www.epilepsie-hond.be/epilepsie_begrijpen/seizures.html


Meer info op www.epilepsie-hond.be