De Club

De Club

De Perro de agua Español club België vzw is opgericht in 2004.

De doelstellingen van de club zijn: de liefhebberij en fokkerij van spaanse waterhonden zo veel mogelijk bevorderen.


Dit trachten we te bereiken, door zoveel mogelijk informatie te verschaffen over de aankoop, het houden van en het fokken van de spaanse waterhond.De club wil dus de spreekbuis zijn voor alles wat met de spaanse waterhond te maken heeft en probeert allen die ermee te maken hebben met elkaar in contact te brengen.

Verder worden er af en toe activiteiten georganiseerd waarbij het gezellig samen zijn primeert.

Op deze informele samenkomsten kan u veel informatie bekomen over het ras en kunnen diverse ervaringen uitgewisseld worden.


Vier keer per jaar verschijnt het perroblad, waarin alle informatie over de club samen met de geplande activiteiten, artikels i.v.m het ras, resultaten van tentoonstellingen en al er omtrent de spaanse waterhond te beleven valt.


Als grootste evenement organiseert de club jaarlijks een clubmatch voor spaanse waterhonden.

Alle eigenaars van een spaanse waterhond kunnen hier aan deelnemen, ook niet-leden.


Bovendien is er elk jaar een algemene ledenvergadering waar de werking van de club over het voorbije jaar wordt besproken en de vooruitzichten voor het volgend jaar worden bekeken.

Op de bijeenkomst heeft elk lid de mogelijkheid zijn ervaringen positief of negatief, zijn verwachtingen of suggesties, naar voor te brengen zo geven de leden mee richting aan de werking van de club.


Wij verwelkomen u graag als lid.